Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de echtgenoot of de geregistreerde partner, de erfenis. Deze verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 zijn er nieuwe regels opgesteld die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. Een Testament opstellen blijkt vaak een hele opgave.

Wet bij een huwelijk voor 2018

Als er een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan voor 2018, wordt er door de wettelijk verdeling bepaald dat alle goederen naar de partner gaan. Als de partner dan overlijdt zullen de kinderen de goederen erven. Als de erflater of de schenker niet wil dat de erfenis naar beide echtgenoten of partners gaat moet dit in een testament worden vastgelegd. Dit heet ook wel een uitsluitingsclausule. Deze clausule moet altijd door een notaris vastgelegd worden.

Wet bij een huwelijk na 2018

De erfenis zal bij een huwelijk na 2018 niet in de gemeenschap van goederen vallen. Als de erflater of de schenker dit wel wilt moet dit vastgelegd worden in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschap voorwaarden.  

Erfdeel van kinderen

Als een van de ouders overleiden krijgen kinderen niet direct hun erfdeel. Vaak krijgen ze eerst een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Het daadwerkelijke bedrag van hun erfdeel is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende partner financieel verzorgd achterblijft.

Erfdeel stiefkinderen

Een stiefkind heeft in principe geen recht op een erfenis van een stiefouder. Dit kan wel worden vastgelegd in een testament. Het stiefkind moet dat tot erfgenaam benoemt worden om recht te hebben op een deel van de erfenis.

Erfenis kind bij stiefouder

Zoals eerder in dit artikel vermeld staat krijgen kinderen pas na het overlijden van beide ouders de volledige erfenis uitgekeerd. Als er stiefouders betrokken zijn kunnen de kinderen beroep doen op het Wilsrecht. Dit houdt in dat de kinderen de goederen in eigendom kunnen krijgen. Erfstukken waarvan de kinderen niet willen dat deze bij de stief familie terecht komen kunnen dan in eigendom kunnen. Van sommige erfstukken kunnen de stiefvader of stiefmoeder gebruiken tijdens zijn of haar leven. Dit wordt ook wel vruchtgebruik genoemd.