Pesten: het is naar, maar we lijken het altijd te betrekken op kinderen. Pesten is iets wat gebeurt op de basisschool of op de middelbare school, maar niet in het volwassen leven. Maar niets is minder waar. Ook volwassenen pesten en worden gepest bij regelmaat. Onder andere op de werkvloer kan pestgedrag plaatsvinden, wat in veel gevallen kan leiden tot een arbeidsconflict waarbij De ArbeidsMediator betrokken kan worden om de kwestie op te lossen. Toch is het vaak fijn om deze stap al voor te zijn, zodat je niet de ArbeidsMediator hoeft in te schakelen, maar zelf het arbeidsconflict kan oplossen of beslechten.

(H)erkennen van pestgedrag

Maar hoe doe je dat? Dat begint bij het herkennen van pestgedrag. Pestgedrag is vaak een lastige kwestie, omdat degene die beschuldigd wordt van pestgedrag, dit vaak zelf niet als zodanig ziet of erkent. Het gaat natuurlijk andersom bij het slachtoffer ook om een subjectieve ervaring. Wat de een als pesten ervaart, is voor de ander slechts een grapje. Niet iedereen vat bepaalde situaties op dezelfde manier op. Als werkgever is het belangrijk dat je klachten wel serieus neemt, en niet wegwuift omdat je de situatie zelf niet begrijpt, omdat jij het eigenlijk best een leuk geintje vond, of omdat je niet gelooft dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.

Hoor en wederhoor

Een ander belangrijk punt is om allebei de partijen hierin te horen. Soms kan het namelijk juist te aantrekkelijk zijn om de ervaring van de ene persoon boven de ervaring van de ander te stellen, en te bepalen dat dat de waarheid is. In dergelijke sociale situaties gaat het echter niet alleen om de objectieve waarheid, maar juist ook om ieders intenties en belevenissen. Ga dus met allebei de partijen in gesprek, pas hoor en wederhoor toe. Hierbij is het aan te raden om eerst één op één met de gepeste werknemer te praten, en daarna met de verdachte pestende werknemer. Daarna kan je voorstellen om met z’n allen rond de tafel te zitten.