Ten eerste is een echtscheiding natuurlijk een trieste gebeurtenis. Dit geldt voor alle betrokkenen, ongeacht of een van de partijen wellicht meer schuld heeft aan deze onverkwikkelijke gebeurtenis. Hoe vervelend het ook is en hoe hoog de emoties ook kunnen oplopen, het is toch echt zaak te proberen de echtscheidingskwestie zo goed mogelijk op te lossen. Een mediator in Hilversum zou jullie daarbij kunnen helpen. Zo’n bemiddelaar geldt als een heel legitiem alternatief voor een advocaat. Dit om redenen die hieronder worden beschreven.

In gesprek blijven

Een mediator zorgt er in de eerste plaats voor dat jullie met elkaar in gesprek blijven en dat deze gesprekken gestructureerd en respectvol verlopen. Dit is al een groot verschil met wanneer je advocaten inzet. Die zorgen er namelijk vaak voor dat de sfeer juist verder verbittert, waardoor er van normale communicatie nauwelijks nog sprake is.

Onpartijdig

Mediators staan er in lastige echtscheidingskwesties altijd centraal in. Het enige doel van een mediator is bij te dragen aan oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn.

Mediator Hilversum

Begrip kweken

Verder staan mediators bekend om hun kwaliteiten waarmee ze de ene partij begrip kunnen laten opbrengen voor de ander. Dit komt mede dankzij de onpartijdige manier waarop deze in de kwestie staat en de rustige en respectvolle manier waarop gesprekken met mediators meestal verlopen. 

Betere relatie op lange termijn

Op de lange termijn is het grootste voordeel van het gebruikmaken van de diensten van een mediator dat de relatie op de lange termijn tussen de beide (binnenkort ex-)partners redelijk of goed blijft. Zo blijft de kans op een normale onderlinge verstandhouding in de toekomst dus groot. Zeker als er ook een of meerdere kinderen in het spel zijn is dat van enorm belang.