letselschade na bedrijfsongeval

Wanneer je als bedrijfsleider werknemers in dienst neemt, heb je de keuzemogelijkheid om verschillende verzekeringen voor je personeel af te sluiten. Bekijk welke verzekeringen het beste bij je persoonlijke situatie past. Voor een onderneming die beroep doet op werknemers, is een werknemersverzekering sowieso verplicht. Als werkgever kan je niet aan deze verzekering onderuit. Stel dat iemand van je personeelsleden een letselschade na bedrijfsongeval oploopt, dan ben je als werkgever volledig verzekerd.

letselschade na bedrijfsongeval

 De verplichte verzekering voor wie personeel in dienst heeft

Als werkgever die werknemers in dienst heeft, ontkom je niet aan een verplichte verzekering: namelijk de werknemersverzekering. De premie die je hiervoor moet betalen, draag je automatisch af aan de Belastingdienst bij de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. De afdracht is gebaseerd op volgende wettelijke verplichtingen:

  • ZW (ziektewet)
  • WAO (Wet op de arbeidsongeschikte verzekering)
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • WAZO (Wet Arbeid en Zorg)

 Wat is de rol van een werknemersverzekering?

Een werknemersverzekering beschermt hoofdzakelijk personeelsleden tegen inkomensverlies. Wanneer je personeelslid op pensioen gaat, ziek, werkloos of arbeidsongeschikt wordt door bijvoorbeeld een letselschade na bedrijfsongeval, kan zij of hij rekenen op een vangnet via deze sociale verzekeringen. Naast een werknemersverzekering heb je ook een volksverzekering die hiervoor borg staat.

 De verplichting van een werknemersverzekering

Zoals eerder gemeld is dit soort verzekering verplicht voor alle werknemers die in loondienst actief zijn. Tot 2009 betaalden zowel een werkgever als werknemer een bepaalde bijdrage, maar dit is nu niet meer van toepassing. De dag van vandaag draaien de werkgevers alleen voor de kosten op.

 Werknemersverzekering versus volksverzekering

De volksverzekering premie hou je op het loon in dat je aan de werknemers uitbetaalt. In feite betaal jij als werknemer de premie. De werkgever handelt enkel de maandelijkse afdracht af. De premie voor werknemersverzekering anderzijds komt helemaal op rekening van de betrokken werkgever. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen: de premie mag met andere woorden niet worden ingehouden op het salaris van de werknemer.