De mate van verzekeringsfraude is in de loop der jaren sterk toegenomen. De verzekeraars krijgen dan ook steeds vaker te maken met deze vorm van criminaliteit. Dit betreft bijvoorbeeld een valse claim of misleidende aanvraag voor een verzekering, Vaak worden deze vormen van fraude gepleegd door georganiseerde bendes maar ook incidenteel door gelegenheidsfraudeurs. Dit heeft niet alleen invloed op de verzekeringsmaatschappij zelf, maar ook op de klant. Een hogere schadelast heeft namelijk een hogere premie voor de consument als gevolg. Een voorbeeld van deze enorme stijging is de verdubbeling tussen 2018 en 2019. In 2018 werden er namelijk 12.879 fraudezaken ontmaskerd. In 2019 ging dit om 22.376 gevallen van verzekeringsfraude. De mate van fraude heeft natuurlijk flinke financiële gevolgen. Niet alleen het plegen maar ook het ontmaskeren heeft gevolgen. Door het ontdekken van de 22.376 fraudegevallen in 2019 is er namelijk 96 miljoen euro ‘bespaart’. 

Verzekeringsfraude loont niet

De organisatie die helpt om de verzekeringscriminaliteit tegen te gaan is het CBV. Dit is het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Zij ondersteunen verzekeraars bij de aanpak van fraude. Dit wordt gedaan op operationeel- en beleidsniveau. Het CBV heeft een eigen visie op fraudebestrijding en dit doen ze onder andere door ‘streetwise’ aan de slag te gaan. De verzekeraars moeten zich echt verplaatsen in de gedachte van een fraudeur. Door deze omslag in aanpak neemt het aantal aangetoonde fraudezaken al sinds 2016 flink op. De komende jaren ligt de focus meer op preventie, datadeling en samenwerking met andere ketens. 

De straffen

Verzekeringsfraude blijft niet ongestraft. Verzekeringsmaatschappijen willen dan ook graag streng optreden en de fraudeurs straffen. Een straf klinkt natuurlijk vrij extreem, maar verzekeraars nemen het heel serieus. De consequenties verschillen per case. Verzekeringsfraude op grote gevallen heeft zware gevolgen. Op het moment dat er verzekeringsfraude is vastgesteld, zal de verzekeringsmaatschappij weigeren om nog een schadevergoeding uit te geven. Ter voorbeeld: je dient een schadeclaim in omdat er is ingebroken in de auto. De radio is niet gestolen, maar dit wordt wel geclaimd. Zodra deze valse claim wordt ontdekt, zullen de overige schadevergoedingen niet meer worden uitgekeerd. Sinds 2016 krijgt iedere verzekeringsfraudeur standaard een boete van €532,- opgelegd. Bij specifieke zaken is er onderzoek nodig om de fraude vast te stellen. De onderzoekskosten worden ook op de fraudeur verhaald. 

Een registratie als fraudeur

Naast bovenstaande straffen worden je persoonsgegevens ook geregistreerd bij Stichting CIS. Dit is een databank waar alle verzekeringsmaatschappijen de verzekeringsgegevens kunnen vinden. Heb je in het verleden verzekeringsfraude gepleegd? Dan is de kans zeer aannemelijk dat jouw gegevens voor zeker 8 jaar staan geregistreerd. Deze CIS-registratie bemoeilijkt het voor de consument om een verzekering af te nemen. In de praktijk is het haast onmogelijk om een reguliere verzekering af te sluiten wanneer je in de databank van Stichting CIS geregistreerd staat.