bijstandsuitkering stopgezet

Is uw bijstandsuitkering stopgezet door de gemeente? De gemeente moet altijd een reden geven waarom zij de bijstandsuitkering stopgezet hebben. Zonder reden mag een bijstandsuitkering namelijk niet stopgezet worden. Een reden voor stopzetting kan bijvoorbeeld zijn omdat u de verplichtingen niet bent nagekomen die voortvloeien uit het recht op bijstand. Het kan ook zijn dat er een wijziging in uw persoonlijke situatie heeft plaatsgevonden waardoor het recht op bijstand niet meer bestaat. Er zit een verschil tussen stopzetting voor korte periode en een definitieve stopzetting.

Wanneer u recht hebt op bijstand, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen die gelden tijdens het recht op bijstand. Uw bijstandsuitkering kan namelijk stopgezet worden als u de verplichtingen niet nakomt.

bijstandsuitkering stopgezet

Er bestaan meerdere redenen om een bijstandsuitkering stop te zetten. De bijstandsuitkering kan immers stopgezet worden op het moment dat u verhuist naar buiten uw gemeente, als u werk hebt gevonden en u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, op het moment dat u gaat samenwonen en uw partner voldoende inkomen heeft, wanneer u geld hebt ontvangen en u voldoende vermogen hebt, indien u de inlichtingenplicht geschonden hebt, als u gefraudeerd hebt, indien u recht hebt op een andere uitkering, als u recht hebt op studiefinanciering, ingeval u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, op het moment dat u in de gevangenis zit of als u komt te overlijden.

Ook bij de gemeente worden soms fouten gemaakt, met soms als gevolg dat uw bijstandsuitkering stopgezet wordt. Deze fout zal zich niet vanzelf oplossen. U zult dan een bezwaarschrift moeten indienen bij de gemeente. Daarin geeft u de gronden waarom u het niet eens bent met het feit dat uw bijstandsuitkering stopgezet is. Bij een tijdelijke stopzetting geeft de gemeente u een hersteltermijn waarin u bijvoorbeeld informatie moet geven aan de gemeente, zodat uw bijstandsuitkering weer verder kan lopen. De bijstandsuitkering kan echter definitief stopgezet worden als u niet voldoet aan de hersteleisen van de gemeente. U moet dan ook al het te veel ontvangen geld moeten terugbetalen dat u hebt ontvangen.

Voordat een bijstandsuitkering stopgezet wordt, wordt vaak een rechtmatigheidsonderzoek gedaan. De gemeente controleert bij een rechtmatigheidsonderzoek of het recht op bijstand nog bestaat, bijvoorbeeld door middel van het controleren van gegevens.