Opinie & analyse

Rellen niet afdoen met simplistische duiding

Geplaatst: 10-09-2014

Door: Drs. Tom van Ham

De afgelopen jaren hebben meerdere Westerse landen te maken gehad met rellen waarbij etnische minderheden betrokken zijn. Steevast komen twee verklaringen voor deze rellen naar voren. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de relschoppers zelf en typeren hen als criminelen, anderen wijzen op de invloed van slechte sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden en vinden dat de betrokkenen ten onrechte gestigmatiseerd worden.

Electrodes in de hersenen: lastige vragen over toerekeningsvatbaarheid

Geplaatst: 17-02-2014

Tekst: David Stam
Het Vlaams Cultuurhuis ‘De Brakke Grond’ in Amsterdam organiseerde de themamaand met de titel ‘Ons brein tussen kunst en wetenschap’. Als onderdeel daarvan werd op donderdag 16 januari jl. een symposium georganiseerd over de ontwikkelingen rondom Diepe Hersen Stimulatie (DHS) en het recht.

Interview Paul Ponsaers: perverse prikkels in de wetenschap

Door: Archie Barneveld, met ondersteuning van Jan Willems
Najaar 2012 ging gewoon hoogleraar Paul Ponsaers (Universiteit Gent) met emeritaat. Na zijn studie sociologie en criminologie werkte hij enkele jaren als journalist bij De Morgen. Na een kort durend docentschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd hij ingelijfd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij een tiental jaren in diverse beleidsfuncties ondersteuning gaf aan het op orde krijgen van het Belgische politie-apparaat.

Amsterdamse zedenzaak: Montesquieu slaapt er slecht van

Geplaatst op 15-04-2012
Door: Marion Brepoels


Ik volgde de afgelopen weken het strafproces in de Amsterdamse Zedenzaak. En ik val van de ene complexe gewaarwording in de andere. Ik lees de publicaties van de verslaggevers in de media, volg de social media berichten van verslaggevers én van de verdediging op de voet, kijk en luister naar televisie- en radio uitzendingen. Verder luister en praat ik met verslaggevers tijdens de zittingen en achteraf met anderen die vanuit hun beroep/deskundigheid of belangstelling iets over deze zaak willen delen.

Amsterdamse zedenzaak: wanorde op de perstribune

Geplaatst op: 13-03-2012
Door: Marion Brepoels
Gisteren observeerde ik de horde reporters en journalisten in de Amsterdamse zedenzaak. Met plaatsvervangende schaamte. Dit omdat ik deel uitmaak van de geaccrediteerd ‘pers’ die voor een groot deel op de perstribune in de publieke zaal zat. Met een journalistieke achtergrond studeer ik momenteel Forensica, Criminologie en Rechtspleging, een masteropleiding aan de rechtenfaculteit in Maastricht. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de rol van de media in het strafrecht. En daarom volg ik deze zeer mediagevoelige zaak.

NIEUW ONDERZOEK SCHIPHOLBRAND WEINIG ZINVOL

Door: Willem de Haan

Het Gerechtshof Den Haag wil opnieuw een onderzoek naar ‘het brandgenererend vermogen’ van shaggies gedraaid met Rizla blauw. Zo’n onderzoek is nauwelijks uitvoerbaar en brengt de ware oorzaak van de dramatische brand van oktober 2005 niet dichterbij.
Werd de Schipholbrand van oktober 2005 nu wel of niet veroorzaakt door een weggegooid shaggie? Het Gerechtshof in Den Haag besloot vorige week dat zij (opnieuw) een uitgebreid statistisch onderzoek wil naar de kans dat op die manier een brand ontstaat. Het NFI moet het Hof nu adviseren hoe zo’n onderzoek uitgevoerd moet worden.

Groot interview met Anthony Bottoms over 'desistance'

Door: Malou van den Berg


You will be one of the speakers on the NVK Congress in Leiden. What will you be talking about?


‘The NVK has very kindly invited me to make a presentation about Desistance , which is a main theme of this year’s Congress. As my understanding of desistance is very much shaped by my recent experience in conducting the Sheffield Desistance Study, I shall be focusing on that study, and in particular – on this occasion – on some of the results from the qualitative part of the study.’

Beeld en aanpak van problematische jeugdgroepen

Door: Tom van Ham en Henk Ferwerda


Het deel uitmaken van een groep en het verkennen van grenzen is een min of meer ‘normaal’ onderdeel van het opgroeigedrag van jongeren. Uit onderzoek is bekend dat 75 procent van de jeugdcriminaliteit in ons land voortkomt vanuit de groep of groepsdynamische processen. Aandacht voor problematische jeugdgroepen is dan ook van belang om overlast en criminaliteit door jongeren tegen te gaan en om de leden van een problematische jeugdgroep een perspectief te bieden.

Voetbal, veiligheid en valse schijn

Door: Hans Schnitzler


Het voetbalveld moet wel de meest sublieme microkosmos van onze menselijke, al te menselijke wereld zijn. In veel opzichten biedt deze arena een venster op al die eigenschappen die de mens tot mens maakt. Van altruïsme tot egoïsme, van mededogen tot meedogenloosheid, van strijd tot verzoening; het is er allemaal in gecomprimeerde vorm terug te zien. Maar ook in een ander opzicht is het meer dan een interessante proeftuin. Vooral in de relatie tussen geweld, cameratoezicht en veiligheid zijn er lessen te trekken die tot ver buiten het voetbalterritorium reiken.

Is de aanpak van illegale prostitutie een verbetering voor de legale prostituee?

Geplaatst op 03-11-2010
Door: Anton van Wijk, Tom van Ham en Henk Ferwerda*

In de nieuwe prostitutiewet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om de prostitutiebranche te reguleren. De nieuwe wet moet onder meer een einde maken aan lokale verschillen in vergunningsvoorwaarden en maakt exploitatie van seksbedrijven in heel Nederland vergunningsplichtig. Alleen vergunde bedrijven en geregistreerde zelfstandige werkende prostituees mogen hun diensten aanbieden. In alle andere gevallen is sprake van illegale prostitutie.