Opinie & analyse

Maatschappij heeft EBI nodig

Geplaatst: 22-05-2015
Door: Jip Willink
Naar aanleiding van de zelfmoord van crimineel Lau Geeraets als eerste in 20 jaar in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught is de discussie over de toelaatbaarheid van de zeer zware beveiliging weer gaan oplaaien. Deze discussie bestaat grofweg uit twee opvattingen met betrekking tot de noodzaak van de EBI: ten eerste de opvatting waarbij de veiligheid van de samenleving voorop staat en ten tweede de opvatting waarbij de rechten van de mens prevaleren. De grote vraag blijft: is de EBI nodig in onze huidige samenleving of is het onmenselijk om een dergelijk instituut in stand te houden?

Hoe loverboys hun praktijken kunnen afschermen

Geplaatst: 28-04-15
Door: Ester Heyman
In oktober 2014 trof de politie de 21-jarige Armin A. aan op de wc, terwijl mannen in het hotel in Valkenburg aan de Geul seks hadden met een 16-jarig meisje. Toen de telefoon van verdachte in beslag werd genomen, vonden de agenten een klantenlijst met namen van tientallen mannen.

Is anti-kraak een succesverhaal of gefaald beleid?

Geplaatst: 01-04-2015
Door: Vera Vermeulen

Onlangs, op 25 maart jl., werd met veel tumult een aantal panden in de Amsterdamse Spuistraat door een forse politiemacht ontruimd. Eventjes herleefden de jaren 80: onder meer met verfbommen en stenen probeerden de krakers de politie op een afstand te houden; de politie maakte als vanouds gebruik van een shovel en een hoogwerker.

Rellen niet afdoen met simplistische duiding

Geplaatst: 10-09-2014

Door: Drs. Tom van Ham

De afgelopen jaren hebben meerdere Westerse landen te maken gehad met rellen waarbij etnische minderheden betrokken zijn. Steevast komen twee verklaringen voor deze rellen naar voren. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de relschoppers zelf en typeren hen als criminelen, anderen wijzen op de invloed van slechte sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden en vinden dat de betrokkenen ten onrechte gestigmatiseerd worden.

Electrodes in de hersenen: lastige vragen over toerekeningsvatbaarheid

Geplaatst: 17-02-2014

Tekst: David Stam
Het Vlaams Cultuurhuis ‘De Brakke Grond’ in Amsterdam organiseerde de themamaand met de titel ‘Ons brein tussen kunst en wetenschap’. Als onderdeel daarvan werd op donderdag 16 januari jl. een symposium georganiseerd over de ontwikkelingen rondom Diepe Hersen Stimulatie (DHS) en het recht.

Interview Paul Ponsaers: perverse prikkels in de wetenschap

Door: Archie Barneveld, met ondersteuning van Jan Willems
Najaar 2012 ging gewoon hoogleraar Paul Ponsaers (Universiteit Gent) met emeritaat. Na zijn studie sociologie en criminologie werkte hij enkele jaren als journalist bij De Morgen. Na een kort durend docentschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd hij ingelijfd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij een tiental jaren in diverse beleidsfuncties ondersteuning gaf aan het op orde krijgen van het Belgische politie-apparaat.

Amsterdamse zedenzaak: Montesquieu slaapt er slecht van

Geplaatst op 15-04-2012
Door: Marion Brepoels


Ik volgde de afgelopen weken het strafproces in de Amsterdamse Zedenzaak. En ik val van de ene complexe gewaarwording in de andere. Ik lees de publicaties van de verslaggevers in de media, volg de social media berichten van verslaggevers én van de verdediging op de voet, kijk en luister naar televisie- en radio uitzendingen. Verder luister en praat ik met verslaggevers tijdens de zittingen en achteraf met anderen die vanuit hun beroep/deskundigheid of belangstelling iets over deze zaak willen delen.

Amsterdamse zedenzaak: wanorde op de perstribune

Geplaatst op: 13-03-2012
Door: Marion Brepoels
Gisteren observeerde ik de horde reporters en journalisten in de Amsterdamse zedenzaak. Met plaatsvervangende schaamte. Dit omdat ik deel uitmaak van de geaccrediteerd ‘pers’ die voor een groot deel op de perstribune in de publieke zaal zat. Met een journalistieke achtergrond studeer ik momenteel Forensica, Criminologie en Rechtspleging, een masteropleiding aan de rechtenfaculteit in Maastricht. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de rol van de media in het strafrecht. En daarom volg ik deze zeer mediagevoelige zaak.

NIEUW ONDERZOEK SCHIPHOLBRAND WEINIG ZINVOL

Door: Willem de Haan

Het Gerechtshof Den Haag wil opnieuw een onderzoek naar ‘het brandgenererend vermogen’ van shaggies gedraaid met Rizla blauw. Zo’n onderzoek is nauwelijks uitvoerbaar en brengt de ware oorzaak van de dramatische brand van oktober 2005 niet dichterbij.
Werd de Schipholbrand van oktober 2005 nu wel of niet veroorzaakt door een weggegooid shaggie? Het Gerechtshof in Den Haag besloot vorige week dat zij (opnieuw) een uitgebreid statistisch onderzoek wil naar de kans dat op die manier een brand ontstaat. Het NFI moet het Hof nu adviseren hoe zo’n onderzoek uitgevoerd moet worden.

Groot interview met Anthony Bottoms over 'desistance'

Door: Malou van den Berg


You will be one of the speakers on the NVK Congress in Leiden. What will you be talking about?


‘The NVK has very kindly invited me to make a presentation about Desistance , which is a main theme of this year’s Congress. As my understanding of desistance is very much shaped by my recent experience in conducting the Sheffield Desistance Study, I shall be focusing on that study, and in particular – on this occasion – on some of the results from the qualitative part of the study.’