Dit is Crimelink

Crimelink is een tijdschrift over misdaad & veiligheid in hun maatschappelijke context. Het gaat dus verder waar andere bladen en sites over misdaad blijven steken. Crimelink wordt gemaakt door een mix van onderzoeksjournalisten, criminologie-beoefenaars en tekstuele/grafische professionals. Zij staan borg voor kennis van zaken, diepgang, originele invalshoeken en journalistieke presentatie.
In Crimelink leest u over spraakmakende strafzaken, de vertakkingen van criminele netwerken, beproefde en onbeproefde opsporingsmethodes, de diffuse grens tussen onder- en bovenwereld, maar ook over 'crime' in boeken, films en muziek.
Daarnaast geldt dat te midden van alle hypes en juist in een politiek tijdsgewricht waarin alle nuance wat betreft misdaadbestrijding en veiligheidsbeleid teloor dreigt te gaan, er behoefte is aan een zelfstandig en onafhankelijk medium dat de ontwikkelingen en het onderzoek op deze terreinen kritisch volgt en beschouwt.

Een voorbeeld van twee pagina's uit het lopend nummer zien? Klik hier.
Een (proef)abonnement nemen? Klik hier.
Eerdere nummers inzien?
Klik hier.
Nummers nabestellen? Klik hier.

Crimelink wordt gemaakt door:

Archie Barneveld (hoofd- en eindredactie)
Archie Barneveld is criminoloog, jurist en journalist. Hij was Hoofd Veiligheid bij een bank en strafrechter. Hij is goed thuis in de wereld van de private en publieke handhaving en veiligheid, alsmede in de criminologische gemeenschap in Nederland en Vlaanderen.
Naar het blog van Archie Barneveld

Wesley Meijer (redactie)
Wesley Meijer is journalist voor onder meer Het Parool. Zijn specialiteiten zijn sport en criminaliteit.

Simone Berghuys (beeldredactie)
Simone Berghuys doet de beeldredactie van de Groene Amsterdammer.

Remy Mettrop (vormgeving)
Remy Mettrop is zelfstandig gevestigd grafisch vormgever en werkte onder andere lange tijd voor Vrij Nederland.

Hugo Jetten (correctie)
Hugo Jetten is als eindredacteur verbonden aan de Groene Amsterdammer en de Daklozenkrant Amsterdam.

Adviseurs
Marc Cools, Paul Gruter, Bob Hoogenboom, Peter Klerks, Paul Ponsaers

Correspondenten
Stefanie van der Burght, Elke Devroe, Marnix Eysink Smeets, Guus Meershoek, Martin Moerings, Evelien de Pauw, Marcel Pheijffer, Nathalie Roegiers, Ronald van Steden, Wouter Stol, Gabry Vanderveen, Antoinette Verhage

Vaste medewerkers
Onno Dokkum, Janine Janssen, C. Lien, Wenja van der Meulen, Hans Moors, Claudia van Oort, Jaqueline Storm, Joost van der Wegen