nieuws - Crimelink werkt aan digitaal platform (update 18-01-2014)

Geplaatst op: 02-11-2013


Beste bezoeker,

De Crimelink-website wordt sinds enige tijd niet meer gevuld met criminologische nieuwswaardigheden in de frequentie die we ons zouden wensen. Dit heeft alles te maken met de transitie van het Crimelink-magazine (is in die vorm opgehouden te bestaan) en de Crimelink-website naar het nieuwe Crimelink-digitale platform dat naar verwachting in de loop van 2014 zijn beslag zal krijgen.

Het nieuwe Crimelink-platform (zie hiernaast voor een voorlopige model) wordt opgezet voor een breed criminologisch geïnteresseerd publiek; Voor allen die werken in de sfeer van veiligheid, compliance, handhaving, forensische zorg- en dienstverlening en dergelijke of daarvoor in opleiding zijn. Wij zien in Nederland en Vlaanderen een crimelink community, waarbij ‘criminologie’ de gemeenschappelijke noemer is.

poll - In het reclasseringscontact verdienen slachtoffers meer aandacht

In verschillende Europese landen, waaronder Belgie, wordt in het contact met een (ex-)delinquent structureel aandacht geschonken aan de slachtoffers. Dit kan gaan van bewustwording van wat het delict voor de slachtoffers heeft betekend tot en met daadwerkelijke dader-slachtoffergesprekken. De drie reclasseringsorganisaties in Nederland orienteren zich nu op slachtofferbeleid.

blog - Bravo Europa!

Geplaatst op: 10-11-2014

Geert Wilders en Co zullen me ontegenzeggelijk vervloeken, maar toch sta ik achter deze titel. Weliswaar met een dubbel gevoel. De aanleiding is ESR-2014, een cryptische formule uit de kokers van de eurocraten die tijdens hun middagpauze de beste klanten zijn van de talloze horecazaken nabij de rotonde van het Brusselse Shumanplein. Daar houden ze kantoor in grote gebouwen van staal, glas en beton, niet altijd op een kosjere wijze neergepoot, maar dat is een heel ander verhaal.

nieuws - De achterkant van een monsterproces

Geplaatst op: 01-10-2013

Kijktip: dinsdag 1 oktober op Nederland 2 de documentaire De verdediging van Robert M., gemaakt door Meral Uslu en Maria Mok voor NRCV Document. Over de grootste Hollandse zedenzaak ooit, gezien vanuit het perspectief van de advocaten van de hoofdverdachte, Wim Anker en Tjalling van der Goot.

publicatie - Jack the Ripper anno 2014 eindelijk ontmaskerd?

Geplaatst: 15-09-2014
Door: Ilse van Leiden

In 1888 wordt Londen opgeschrikt door een reeks gewelddadige moorden. De slachtoffers zijn prostituees. Vijf moorden vinden in een korte tijdsspanne van ruim twee maanden en op loopafstand van elkaar plaats in East End Londen. De details zijn even gruwelijk als (gedragskundig) interessant. Behalve dat er door de dader veel geweld werd toegepast, waren er bij enkele slachtoffers organen uit het lichaam verwijderd.

crimetune - Jack the Ripper - Link Wray

Geplaatst op: 15-09-2014

Rock & roll-gitarist Link Wray had er altijd wel een handje van om bepaalde thema's van een ruwe, ongepolijste kant te voorzien. Rumble, Rawhide, Batman en ook dus Jack the Ripper. Hier een latere (1996) video-opname van Wray, wat minder dan het origineel uit 1963, maar wel met bewegende beelden van deze gitaar-virtuoos.

Bekijk de video...

nieuws - Laatbloeiers in de misdaad

Geplaatst op: 30-09-2013

Het is natuurlijk niet echt een verrassing, maar nu wel wetenschappelijk onderbouwd: daders van (meer) georganiseerde criminaliteit beginnen hun misdadige loopbaan vaak op latere leeftijd. En het omgekeerde van het 3x W-adagium (het ontbreken van woon, werk en wijf) is even goed waar: juist het hebben van een logistiek netwerk en sociale bindingen kan bevorderend werken om in aanraking te komen met, resp. opgeslokt te worden door georganiseerde misdaad.

nieuws - Jack the Ripper revisited (update)

Geplaatst op: 15-09-2014

Update 20-10-2014:
Mogelijk is er een foutje gemaakt in de DNA-analyse, waardoor de 'oplossing' van de Jack the ripper-case op losse schroeven komt te staan. Lees hier verder.

De geschiedenis van seriemoordenaar Jack the Ripper blijft de gemoederen bezig houden en al dan niet kunstzinnige types inspireren. Meest recent is een boek van de Engelse zakenman/schrijver Russell Edwards, ‘The biggest forensic breakthrough since 1988´.

Opinie & analyse - Rellen niet afdoen met simplistische duiding

Geplaatst: 10-09-2014

Door: Drs. Tom van Ham

De afgelopen jaren hebben meerdere Westerse landen te maken gehad met rellen waarbij etnische minderheden betrokken zijn. Steevast komen twee verklaringen voor deze rellen naar voren. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de relschoppers zelf en typeren hen als criminelen, anderen wijzen op de invloed van slechte sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden en vinden dat de betrokkenen ten onrechte gestigmatiseerd worden.

review - Politie en allochtonen: gekookte kikkers?*

Geplaatst: 29-09-2014
Door: Antoinette Verhage
Politie en multiculturaliteit, en de uitdagingen die deze combinatie met zich meebrengt, komen in politieonderzoek steeds vaker aan bod. Zeker in Angelsaksische literatuur, waar zelfs nieuwe benamingen zijn ontstaan, zoals ‘multicultural law enforcement’ of ‘policing in a multicultural setting’.