nieuws - 'Gunfactor'. Feestjes voor ambtenaren op kosten van Ordina

Geplaatst op: 28-01-2015

Vanavond in het tv-programma Zembla: hoe topambtenaren zich lieten 'smeren' door Ordina'. Korpschefs van politie, een officier van justitie en diverse andere topambtenaren hebben zich tussen 2005 en 2010 laten fêteren door Ordina. Met diners, golfpartijtjes en het bijwonen van voetbal- en tenniswedstrijden probeerde het automatiseringsbedrijf de ambtenaren gunstig te stemmen, om zo opdrachten binnen te halen.

nieuws - Alle BOA's in zelfde uniform

Geplaatst op: 20-01-2015

In Nederland werken in totaal ruim 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Zij houden onder meer toezicht op de lokale orde en veiligheid binnen verschillende domeinen. 'BOA' is een verzamelbegrip voor tal van specialistische functies, van parkeercontroleur tot en met boswachter. Zij worden veelal betaald door de gemeenten, vandaar dat sommigen hen wel gekscherend  de 'nieuwe Gemeentepolitie' noemen. Terwijl zij natuurlijk lang niet alle opsporingsbevoegdheden van de reguliere politie hebben.

blog - Spannende tijden (zomer 2014)

Geplaatst op: 18-01-2015

Ergens de komende weken verschijnt mijn boek. Het grootste gedeelte ervan speelt zich af in tbs-klinieken. Het is de vraag of het een succes wordt, maar ik heb er best vertrouwen in. Alhoewel ik alleen nog voorwaardelijk tbs heb op dit moment, blijft het mij bezighouden.

publicatie - Jack the Ripper anno 2014 eindelijk ontmaskerd?

Geplaatst: 15-09-2014
Door: Ilse van Leiden

In 1888 wordt Londen opgeschrikt door een reeks gewelddadige moorden. De slachtoffers zijn prostituees. Vijf moorden vinden in een korte tijdsspanne van ruim twee maanden en op loopafstand van elkaar plaats in East End Londen. De details zijn even gruwelijk als (gedragskundig) interessant. Behalve dat er door de dader veel geweld werd toegepast, waren er bij enkele slachtoffers organen uit het lichaam verwijderd.

nieuws - Hoge Raad kapittelt OM inzake strafbeschikkingen

Geplaatst op: 13-01-2015

Aan de minister van Veiligheid & Justitie is gisteren een rapport aangeboden, waarin de Hoge Raad oordeelt dat het Openbaar Ministerie (OM) op een aantal punten tekortschiet bij het opleggen van 'strafbeschikkingen'. Dat zijn sancties die het OM uitvaardigt zonder tussenkomst van de rechter. Zo worden zaken die via het nieuwe ZSM-traject (Zo Spoedig Mogelijk) worden behandeld, nogal eens zonder afdoende bewijs afgedaan (in 8 procent van de gevallen).

Opinie & analyse - Rellen niet afdoen met simplistische duiding

Geplaatst: 10-09-2014

Door: Drs. Tom van Ham

De afgelopen jaren hebben meerdere Westerse landen te maken gehad met rellen waarbij etnische minderheden betrokken zijn. Steevast komen twee verklaringen voor deze rellen naar voren. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de relschoppers zelf en typeren hen als criminelen, anderen wijzen op de invloed van slechte sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden en vinden dat de betrokkenen ten onrechte gestigmatiseerd worden.

review - Politie en allochtonen: gekookte kikkers?*

Geplaatst: 29-09-2014
Door: Antoinette Verhage
Politie en multiculturaliteit, en de uitdagingen die deze combinatie met zich meebrengt, komen in politieonderzoek steeds vaker aan bod. Zeker in Angelsaksische literatuur, waar zelfs nieuwe benamingen zijn ontstaan, zoals ‘multicultural law enforcement’ of ‘policing in a multicultural setting’.