nieuws - Voldoet bij de rechter het pv verhoor verdachte?

Geplaatst op: 08-02-2015

Een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving(NSCR), Kijken, luisteren, lezen, concludeerde onder meer dat bij de strafzitting de schriftelijke processen verbaal(pv's) niet goed weergeven wat tijdens het politieverhoor van de verdachte allemaal naar voren is gekomen. Men moet het doen met wat in het pv samenvattend is vastgelegd; men mist alle mimiek, non-verbale uitingen, tussenwerpsels e.d.. Geadviseerd wordt om van het verhoor meer auditief en/of op beeld vast te leggen en dit in dossier te voegen, resp. voor de latere rechtsgang beschikbaar te houden.

nieuws - Succes met aanpak overvallencriminaliteit

Geplaatst op: 03-02-2015

Recentelijk concludeerde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat door de (keten)samenwerking op regionaal niveau er goede resultaten worden geboekt bij de bestrijding van de overvallencriminaliteit. Hetgeen niet alleen geldt voor de repressieve aanpak, maar ook voor de preventie en de opvang van slachtoffers. De Inspectie: 'Naast de publieke organisaties die in de verschillende regio’s samenwerken zijn met name twee koepelorganisaties uit de private sector actief bij de aanpak van de overvalcriminaliteit, te weten: de Koninklijke Horeca Nederland en de Detailhandel Nederland.

blog - Spannende tijden (zomer 2014)

Geplaatst op: 18-01-2015

Ergens de komende weken verschijnt mijn boek. Het grootste gedeelte ervan speelt zich af in tbs-klinieken. Het is de vraag of het een succes wordt, maar ik heb er best vertrouwen in. Alhoewel ik alleen nog voorwaardelijk tbs heb op dit moment, blijft het mij bezighouden.

publicatie - Help, een stage! Mijn ervaring als stagiaire bij het NSCR

Geplaatst op: 08-02-2015
Door: Meike de Boer
Een krappe twee jaar geleden kreeg ik een mailtje van een docent met een interessante vacature voor een stage bij het NSCR. Ik was net druk bezig met de laatste afrondingen van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen en wilde daarnaast dat jaar per se mijn propedeuse van Criminologie behalen.

nieuws - Minder uitgaansgeweld door verruiming openingstijden horeca

Geplaatst op: 02-02-2015

Door: Vera Vermeulen

Op 1 juli 2015 worden, na twee jaar overleg tussen het stadsbestuur, politie en ondernemers, de openingstijden van horecagelegenheden van de twee uitgaanspleinen in Amsterdam, het Leidseplein en het Rembrandtplein, verruimd. Vanaf dan mogen 26 nachtzaken op vrijdag en zaterdag tot acht uur ’s ochtends open blijven, dit is twee uur langer dan nu het geval is. Zestig avondzaken mogen open blijven tot zes uur ’s ochtends. De terras-vergunningen op de uitgaanspleinen worden in de winter verlengd tot 2 uur ‘s nachts, dit is nu alleen in de zomer het geval.

Opinie & analyse - Rellen niet afdoen met simplistische duiding

Geplaatst: 10-09-2014

Door: Drs. Tom van Ham

De afgelopen jaren hebben meerdere Westerse landen te maken gehad met rellen waarbij etnische minderheden betrokken zijn. Steevast komen twee verklaringen voor deze rellen naar voren. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de relschoppers zelf en typeren hen als criminelen, anderen wijzen op de invloed van slechte sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden en vinden dat de betrokkenen ten onrechte gestigmatiseerd worden.

review - Wat schuilt er achter de cijfers over criminele kut-Marokkanen?

Geplaatst: 08-02-2015
Door: Jan Willems
‘Er is geen twijfel mogelijk: onze ‘Marokkanen’ blijken in Marokko Nederlanders te zijn! Vanaf de terrassen en via gesprekken met Marokkaanse gasten neem ik waar hoe de vakantiegangers elkaar per emigratieland opzoeken. Ze herkennen hun eigen nationaliteit.